Thứ Sáu, 11 tháng 7, 2014

Dạy tiếng Pháp và chuẩn bị cho sinh viên giỏi

Theo đề nghị của Ông Nguyễn Đức Chỉnh, Giám đốc Văn phòng PFIEV quốc gia (Chương trình Đào tạo Kỹ sư Chất lượng cao tại Việt Nam) và mong muốn của các trường lớn trong nhóm các trường tham gia vào chương trình PFIEV là tiếp nhận sinh viên vào học với trình độ tiếng Pháp tốt nhất, Phòng Ngôn ngữ thuộc Bộ phận Hợp tác và Hoạt động Văn hóa phối hợp với Trung tâm Đào tạo tiếng Pháp chuyên ngành thuộc trường Đại học Bách Khoa Hà Nội tổ chức một chương trình đào tạo đặc biệt. Chương trình này cũng được thực hiện tại Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh. Ông Yann PERROT, cán bộ chuyên trách hợp tác ngôn ngữ và giáo dục cùng Bà Đào Ánh Hương, trợ lý ngôn ngữ và giáo dục chịu trách nhiệm chuẩn bị, thực hiện, theo dõi chương trình đào tạo có nhiều mặt sáng tạo này.

Mục tiêu đầu tiên của khóa đào tạo là giúp đỡ một nhóm sinh viên có khả năng được cử sang Pháp tiếp tục học tập với học bổng của chính phủ Việt Nam đạt trình độ B1 của Khung Tham chiếu chung Châu Âu về ngoại ngữ. Học viên được lựa chọn trên cơ sở kết quả các môn khoa học, tiếng Pháp và bài thi kiểm tra xếp lớp trình độ DELF A2 (Bằng tiếng Pháp cơ bản).

Tuy nhiên các mục tiêu của khóa đào tạo này vượt xa mục tiêu đề ra ban đầu. Thực tế nếu như trong thời gian đầu sinh viên phát triển kỹ năng giao tiếp nhờ vào các hoạt động giao tiếp ngôn ngữ từ các phương tiện nghe nhìn, băng đĩa. Họ còn làm quen với các quy định và hành vi ảnh hưởng đến quá trình làm việc của nhóm trong các chương trình đào tạo khoa học tại Pháp. Hơn thế nữa họ được hướng dẫn suy nghĩ về cách thực hiện và hành vi ứng xử tương ứng ở Việt Nam. Ngoài ra họ được biết khẩu ngữ tiếng Pháp mà giới sinh viên sử dụng và phương pháp quản lý dự án. Họ biết cách thức hoạt động và đặc thù trong giảng dạy khoa học tại Pháp và rộng hơn nữa là của các nền văn hóa khác nhau được minh họa bởi cách thực hiện đa dạng trong giáo dục của nhiều nước. Cuối cùng là sự chuẩn bị về kỹ năng và phương pháp, kỹ thuật để đạt được kết quả tốt nhất trong các kỳ thi lấy bằng DELF B1, B2 và DALF C1 (đối với một số sinh viên giỏi nhất).

Chương trình được giảng dạy dựa trên các phương pháp và thực hành sư phạm tiên tiến nhất về dạy/học tiếng nước ngoài như phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm, phương pháp dạy học phù hợp với từng đối tượng học sinh hoặc TICE (ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học).

Việc nâng cao trình độ tiếng Pháp và phương pháp làm việc theo kiểu Pháp cho một nhóm nhỏ các nhà khoa học trẻ của Việt Nam sẽ mang lại lợi ích to lớn cho cả hai bên. Một mặt nó cho phép các thanh niên này được chuẩn bị một cách tốt nhất để họ theo học trong các trường đào tạo kỹ sư lớn tại Pháp và mặt khác nó củng cố mối quan hệ với Pháp. Chính vì vậy Phòng Hợp tác và Hoạt động Ngôn ngữ đã huy động mọi phương tiện về nhân lực và tài lực để thực hiện một chương trình đào tạo chất lượng cao.

Công việc này gợi lên mối quan tâm của các trường đại học. Một bài báo khoa học viết về vấn đề này sẽ được công bố trong hội thảo vùng về nghiên cứu – hành động sắp được tổ chức tại Bangkok. Các phương tiện truyền thông cũng rất quan tâm đến vấn đề này.

Trung tâm gia sư tiếng Pháp Hà Nội sưu tầm nguồn ambafrance-vn.org

 
Scroll to top