Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2016

Gia sư tiếng Pháp dạy tại Tây Hồ, Xuân thủy, Hồ Tùng Mậu Cầu Giấy

NGUYỄN THUỶ TIÊN - đại học năm 3 trường Đại học ngoại ngữ Đại họ quốc gia Hà Nội. Có kinh nghiệm dạy năm 2 trình độ a2. Học cấp 3 chuyên ngữ. Có delf b2. Có tinh thần trách nhiệm. Địa chỉ : Nguyễn Hoàng Tôn - Tây Hồ Hà Nội. Nhận dạy gia sư tiếng Pháp tại nhà khu vực Tây Hồ - Cầu Giấy - Xuân Thuỷ Có kinh nghiệm dạy người đi làm và sinh viên năm 2 856523  Có tinh thần trách nhiệm cao và tận tình giảng dạy. Nhận dạy tiếng pháp
Họ và tên: La Ngọc Phương Trinh
Sinh ngày: 13/02/1998
Quê quán: Hải Phòng
Địa chỉ hiện tại: Hồ Tùng Mậu,Mai Dịch,Cầu Giấy, Hà Nội
SĐT: 01288447212
Sinh viên trường: Đại học Thương Mại
Nhận gia sư môn Tiếng Pháp
Thành tích học tập:
_12 năm Học Sinh Giỏi
_Điểm thi đại học tiếng Pháp: 9.0
Đã có kinh nghiệm giảng dạy cho những trẻ em cấp 1 và cấp 2 và cộng tác với gia sư tiếng pháp tại Hà Nội.
Giảng dạy bằng những phương pháp mới như sử dụng từ đồng nghĩa để giải thích nghĩa của từ mới,..., kết hợp giáo án có sẵn rất chi tiết (tự soạn) cùng với những hình ảnh minh họa. Mình ở khu vực Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.
Dạy được các khu vực: Cầu Giấy, Thanh Xuân, Ba Đình
Phương tiện đi lại: Xe máy 447212 1288447212 Hiện tại mình là sinh viên năm nhất của trương Đại học Thương Mại.
Trình độ hiện tại: Cử nhân
Nhận dạy môn: Tiếng Pháp

 
Scroll to top