Thứ Tư, 25 tháng 2, 2015

Đầu năm mới nhiều lớp tiếng Pháp đang cần gia sư dạy tại nhà đặc biệt là các bạn gia sư chất lượng, nhiệt tình

1: Cần gia sư dạy tiếng Pháp cho học sinh lớp 10, học sinh nữ có lực học khá gia đình muốn tìm gia sư dạy kèm cho cháu và dạy ôn thi DELF B1 hoặc B2. Học sinh nữ có thể học tuần 2 buổi vào buổi tối thứ 3 và tối thứ 7. Học sinh nữ vì vậy gia đình muốn tìm gia sư là nữ và có kinh nghiệm, phải đang học năm 4 hoặc là sinh viên đã ra trường thì càng tốt. Học phí 150.000đ/buổi.
2: Cần gấp 1 bạn gia sư dạy kèm cho học sinh lớp 2 học tiếng Pháp chưa được tốt cần gia sư kèm để hỗ trợ giúp theo các bạn trên lớp. Học sinh là cháu trai, dễ bảo nhưng hơi chậm một chút. Học phí 120.000đ/buổi, tuần 2 buổi.

 
Scroll to top