Thứ Sáu, 23 tháng 1, 2015

Tìm gia sư tiếng Pháp cho cháu gái học lớp 3 ở Hào Nam Hà Nội

Tôi có cháu gái đang học lớp 3, cháu học tiếng Pháp từ lớp 1 hiện tại tiếng Pháp của cháu không được tốt lắm tôi muốn tìm gia sư kèm thêm cho cháu. Gia đình cháu bố mẹ đi làm xa cháu ở với tôi ở Hào Nam, tôi thì không biết tiếng Pháp (tôi biết ngoại ngữ tiếng Anh) thỉnh thoảng cô giáo có thông báo về lực học của cháu trên lớp, năm nay cháu học không được tốt cô giáo cháu báo gia đình cần kèm cặp thêm cho cháu (tôi thì lại không biết gì về tiếng Pháp). Tôi muốn tìm bạn gia sư kèm thêm cho cháu tuần khoảng 2 buổi, học phí 100.000đ/buổi học vào buổi tối tại nhà tôi ở Hào Nam. Gia đình không yêu cầu nhiều chỉ miễn sao gia sư dạy cháu tốt là được (Yêu cầu gia sư dạy tiếng Pháp cho cháu phải là người thật thà vì gia đình không có nhiều người bạn gia sư linh tinh đến không học hành được lại nảy sinh các vấn đề linh tinh tôi rất ngại).

 
Scroll to top