Thứ Bảy, 29 tháng 11, 2014

Tiếng Pháp cho học sinh lớp 3 học trường Quốc Tế ở Làng Việt Kiều Châu Âu Mỗ Lao Hà Đông

1: Cần gia sư tiếng Pháp cho học sinh lớp 3, học sinh học trường quốc tế từ lúc 3, 4  tuổi vì vậy giao tiếp thành thạo tiếng Pháp. Cháu học tại nhà cần gia sư giỏi tiếng Pháp đến nói chuyện trao đổi với con bằng tiếng Pháp (vì gia đình không biết tiếng Pháp không có ai nói chuyện trao đổi với cháu bằng tiếng Pháp). Gia đình cho con học tuần 3 buổi học phí 120.000đ/buổi địa chỉ học Làng Việt Kiều Châu Âu Mỗ Lao Hà Đông. Yêu cầu gia sư là sinh viên có kinh nghiệm.
2: Thông tin lớp như trên với giáo viên đang giảng dạy tại trường đại học hoặc song ngữ tiếng Pháp học phí là 300k/buổi.

 
Scroll to top